Kayem A.S

PELET YEM

Global Dünya standartlarında yüksek kalite de pelet yem üretimi gerçekleştiriyoruz. 

Karyem Besi

Global Karyem ürettiği yüksek kalite büyükbaş besi yemlerini Karyem Besi çiftliğinde de kullanıp değerli besicilerimizin hizmetine sunuyor...

KARYEM SUT

GlobalKaryem  süt üretiminde kendim fabrikasında ürettiği yemleri kullanarak rasyon değerlerinin kalitesinin yüksekliği ile gurur duyuyor...

KARYEM

Global KARYEM ürünlerini çiftliğinizde güvenle kullanın. Daha yüksek kalite daha çok kazanç elde edin birlikte büyüyelim.

KARYEM BAYII

Template KARYEM ile çalışan yem toptancıları bilir ki müşterisine sattığı ürün yüksek kalitededir. KARYEM ürünleri toptancı tüccarı kalitesi ile gururlandırır...

ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ

Birim Fiyatları
(1) Buzağı-Malak Desteği   TL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl)   350
Soykütüğü (81 İl)   500
Döl Kontrolü   50 (İlave)
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği   250 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.   Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır  350TL/baş
  Buzağı  150TL/baş
(4) Koyun-Keçi Desteği   Birime Destek
Koyun-Keçi   25TL/baş
(5) Tiftik Üretim   Birime Destek
Tiftik   22 TL/baş
(6) Süt Primi   Birime Destek
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü   Bakanlıkça belirlenir
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde   Birime Destek
Her bir sığır için   Bakanlıkça belirlenir
(8) İpek Böceği   Birime Destek
Tohum (kutu)   50 TL/adet
Yaş koza   40 TL/kg
(9)  Arıcılık   Birime Destek
Arılı kovan   10 TL/adet
Bombus arısı   60 TL/koloni
(10) Su Ürünleri   Birime Destek
Alabalık 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 0,65 TL/Kg
250.001-500.000Kg 0,325 TL/Kg
Yeni türler 250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil) 1 TL/Kg
250.001-500.000Kg  0,5TL/Kg
Midye 0,05 TL/Kg
Kapalı Sistem 0,50 TL/Kg
(11) Balıkçı Gemisi Desteği Birime Destek
10-20 metre 10.000 TL/m
21-30 metre 15.000 TL/m
31-34 metre 20.000 TL/m
35-45 metre 30.000 TL/m
46 ve Üzeri metre 35.000 TL/m
(12)  Yem Bitkileri   Birime Destek
Yonca (sulu)   60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)   35 TL/dekar/yıl
Korunga   45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar   40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar   55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)   90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)   45 TL/dekar
Yapay çayır-mera   150 TL/dekar
Patates siğili görülen alanlarda Aldığı desteğe İlave %50
(13)  Hayvan Hastalık Tazminatları   Birime Destek
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.    
(14) Hayvan Başı Ödeme   Birime Destek
Hastalıktan ari işletme   200 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)   60 TL/baş
(15) Aşı Desteği   Birime Destek
Şap Aşısı   (Büyükbaş)   0,75 TL/baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş)   0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş)   1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)   0,50 TL/baş
Küpe Desteği   1,00 TL/baş
(16) Atık Desteği   Birime Destek
Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)   400 TL/baş
Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)   100 TL/baş
(17) Hayvan Gen Kaynakları   Birime Destek
Büyükbaş Koruma   550 TL/baş
Küçükbaş Koruma   80 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma   800 TL/Baş
Arı Koruma   40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru   70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru   40 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı   850 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği   200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği   200 TL/baş
(18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi   Bakanlıkça belirlenir.
(19) Besilik erkek sığır desteği    
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200TL destekleme ödemesi yapılır.
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği Birime Destek (TL/Dekar)
Biyoteknik mücadele 110
Biyolojik mücadele 350
Örtü Altı Paket Toplama 460
Biyoteknik mücadele 35
Biyolojik mücadele 35
Açık Alanda Paket Toplama 70

 

Buradasınız: Home News Latest ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ